лого БИЛДИНГ-ТД ЕООД

Информация

гр. Сливен, ул. „Граф Игнатиев“ №8, офис 2

building_td@mail.bg

посещения: 5 666

Свали

За Контакти

Услуги

Описание:БИЛДИНГ-ТД ЕООДДейностите, които фирма „БИЛДИНГ-ТД“ ЕООД изпълнява,са:

 • жилищното, промишленото и гражданското строителство;
 • изграждане на инженерингова инфраструктура;
 • строителство и реконструкция на пътища и пътни съоръжения;
 • изграждане и реконструкция на хидросъоръжения;
 • текущо поддържане и ремонти;
 • реконструкция, модернизация и саниране на съществуващи сгради и съоръжения;
 • продажба на новопостроени жилища, офиси и магазини;
 • производство и монтаж на метални конструкции;
 • строителни консултации;
 • строително проектиране.

Фирмата разполага и с необходимите професионалисти и инструменти в областта на геодезията и изпълнява различни геодезически услуги като: геодезическо проектиране, вертикално планиране, геодезическо заснемане, трасиране, даване на ниво на строежи и други.

Строителна фирма „БИЛДИНГ-ТД“ е вписана в Централния професионален регистър на строителя и притежава всички групи и категории за изпълнение на всякакъв вид строежи:

 • ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, първа до пета категория.
 • ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктурa, първа до четвърта категория
 • ТРЕТА ГРУПА: строежи отенергийната инфраструктура, първа до трета категория
 • ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, първа до четвърта категория

Фирма „БИЛДИНГ-ТД“ ЕООД  извършва широк спектър от дейности в областта на строителството, както на местно, така и на държавно ниво. Фирмата е реализирала множество обекти – жилищни, обществени,  промишлени и инфраструктурни, в област Сливен, Ямбол, Бургас, Стара Загора и други. Тя е успяла да докаже своя опит и професионализъм чрез изпълнението на многообразни проекти, възложени от общини – Сливен, Котел, Нова Загора, Твърдица, Ямбол, Карнобат, Казанлък, Гурково и др., министерства – МРРБ, Министерство на правосъдието, Министерство на околната среда и водите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика, както и от частни инвеститори. „Билдинг-ТД“ е извършила обекти по следните оперативни програми – „Регионално развитие 2007-2013″, „Околна среда 2007-2013″, по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013″ и ОП „Конкурентоспособност”.

Основни предимства на фирмата са гъвкавостта, пълният контрол върху всички дейности и самостоятелното изпълнение на всички части от строителния процес.  Компанията е завършила голям брой обекти в областта на промишленото, хидротехническото, социалното и жилищното строителство, както и множество инфраструктурни проекти.

Много от нашите професионалисти в строителството имат повече от 20 години опит в управлението на комплексни проекти.

Индивидуално отношение към всеки проект, висок професионализъм във всеки един етап от изпълнението, стремежът към оптимални, цялостни решения и на най-комплексните обекти, са само едни от основните характеристики, които нашите клиенти имат предимството да изпитат при работа с нас.

 

Телефон:  0888 230 488

Споделете:

Подобни фирми