лого Металстрой Стоянов и Георгиев ООД

Информация

гр.София 1799, ж.к. Младост 2, ул. "Свети Киприянов" бл. 210

office@metalstroi-s-g.com

посещения: 2 161

Свали

За Контакти

Услуги Производство

Описание:

Процесът на изработка на металните конструкции започва с проектирането на същите, като в този процес фирмата работи съвместно с доказаните професионалисти проектанти инж. Недко Недев и инж. Пламен Боянов гр. В. Търново. Вземат се предвид особеностите на терена, изискванията на потребителя и параметрите на обекта и се съставя идейния вариант на сградата. Той съответно се остойностява чрез обосновани изчисления и се обсъжда и съгласува с поръчителя.
 

При постигната договореност между страните за изграждането на обект от метални конструкции се разработва проектът на същия, като на първо място са изискванията и интересите на клиента, които се гарантират и от разработената и внедрена система за управление на качеството. Фирмата е сертифицирана по EN ISO 9001 – 2008; EN 1090-1; БДС EN ISO 3834-2.

Фирма "МЕТАЛСТРОЙ СТОЯНОВ И ГЕОРГИЕВ" ООД е регистрирана към "Камарата на Строителите" в България и е вписана в Централния професионален регистър на строителя. Фирмата изгражда обекти от метални конструкции, както по типови, така и по проекти на КЛИЕНТА.

Фирмата притежава собствена търговска марка.

Мисията на нашата фирма е безкомпромисното качество на всичко, което правим, точността на изпълнението и неизменната гаранция, която даваме за всеки един изработен и монтиран от нас елемент, детайл или съоръжение.

 

"МЕТАЛСТРОЙ СТОЯНОВ И ГЕОРГИЕВ" ООД разполага с висококвалифицирани монтажници, конструкторско - технологично звено за проектиране и развойна дейност и звена от работници с различни професии, необходими за цялостното обслужване на задачите на фирмата. 
Елементите на металните конструкции се изработват в базата на фирмата, която разполага с необходимата за това техника и екипи от профилирани специалисти. Материално-техническа база на "МЕТАЛСТРОЙ СТОЯНОВ И ГЕОРГИЕВ" ООД.

• Цехове за метална обработка 
• Складове 
• Автокранове
• Транспорт 
След приключването на този процес, конструкциите се превозват до терена на изграждане. Всички операции и етапи на изграждане на металните конструкции се извършват под контрол. Всеки проект се извършва за определения по задание срок и гарантирано със сертификат качество.

Споделете:

Подобни фирми